About Our Team

bookingtrip.co เว็บไซต์เพื่อเลือกที่ที่พัก เลือกแพกเกจ จองกับเจ้าของโดยตรง เพื่อต่อรองราคา สอบถามข้อมูลต่างๆ เป็นการนำผู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาพบกัน คุยกันโดยตรง การได้พูดคุยกัน การสร้างความคุ้นเคยกันก่อนจะมาใช้บริการ จะช่วยสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวให้มีความเป็นกันเอง อบอุ่น สบายใจในบริการและข้อตกลงต่างๆ ที่จะได้รับ

ทีมงานผู้จัดทำ bookingtrip.co คือทีมผู้จัดทำ Trips Magazine และ Places & Prices Magazine เรามั่นใจว่าประสบการณ์การจัดทำนิตยสารท่องเที่ยว และนิตยสารแนะนำที่พักมากว่า 20 ปี จะสามารถนำคำแนะนำดีๆ มาสู่ผู้ใช้บริการ bookingtrip.co ทุกท่าน

*สงวนลิขสิทธิ์เนื้อเรื่องและภาพถ่าย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ทั้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

**รายการ, ราคา และข้อมูลทั่วไปที่ปรากฎในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจเกิดจากความผิดพลาดอื่นๆ โปรดติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอีกครั้ง

***ข้อความ-ภาพโฆษณา เป็นการนำเสนอและความรับผิดชอบของผู้โฆษณาเท่านั้น คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

About